ZOZ
Dobrý den,
přípravu na obecnou část ZOZ formou eLearningu plánujeme ještě na II. pololetí roku 2013. Termíny eLearningových kurzů dále vyhlašujeme podle poptávky, takže pokud by bylo více zájemců, je možné, že zařadíme ještě další termín.