průběžné vzdělávání
Na úseku mezd došlo od počátku roku k podstatným změnám jak v oblasti zákoníku práce, nemocenského pojištění, SP, ZP? Uvažujete o uceleném kurzu týkajícího se této problematiky?
Odpovědět