odpověď pro paní Milenu D.
Dobrý den, Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly, zastává stanovisko, že nelze vyvodit zákaz podání nové přihlášky, ovšem za předpokladu dodržení zákonem stanovených podmínek obsažených v ostatních ustanoveních zákona. Zkoušku musí úředník složit nejdéle do 18 měsíců od vzniku jeho pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž činnost je prokázání ZOZ předpokladem. Tento časový limit není možné překročit, a tím je možnost opakovat zkoušku v této lhůtě více než dvakrát minimální, téměř nulová. V případě dalších dotazů se prosím obraťte přímo na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. S pozdravem Michal Zídek