Duplikát osvědčení
Dobrý den,
osvědčení o absolvování ZOZ je vystaveno úředníkovi a zůstává v jeho držení. Při předávání osvědčení jsou na toto všichni absolventi upozorněni, když podepisují na protokolu o zkoušce převzetí osvědčení. Zaměstnavateli by měl úředník umožnit vyhotovení kopie z předloženého originálu. Duplikát osvědčení se nevyhotovuje, Institut pouze vystaví potvrzení o absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Vystavení potvrzení je různě časové náročné a závisí na přesnosti a úplnosti údajů poskytnutých žadatelem (např. chybí datum a místo narození absolventa, správní činnost apod.)a na době vykonání zkoušky. Údaje o dříve vykonaných ZOZ, které ještě nebyly uveřejňovány v databázi vydaných osvědčení , je nutné dohledávat v archivu.