přihlášení k vykonání ZOZ
Dobrý den,
podle platného znění zákona č. 312/2008 Sb. o úřednících územních samostatných celků a o změně některých zákonů, Vás může k ověření zvláštní odborné způsobilosti přihlásit pouze úřad.