Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Časté dotazy » Nejčastější dotazy (FAQ) » Rovnocennost vzdělání

Rovnocennost vzdělání

Rovnocennost vzdělání
Dobrý den, mám vydané Ministerstvem vnitra osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro obě části (obecnou i zvláštní), přesto mě zaměstnavatel přihlásil na ZOZ v plném rozsahu. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se proti tomuto bránit. Má zaměstnavatel na toto právo, je nařízení zaměstnavatele v tomto případě postaveno na vyšší úroveň než zákon? Nechci řešit tuto situaci soudní cestou.Předem děkuji za odpověď.
Odpovědět
odpověď paní Mileně
Dobrý den, protože se jedná o velmi závažný dotaz, obrátil jsem se o pomoc na legislativní odbor Ministerstva vnitra. Jakmile odpověď získám, připojím ji k Vašemu dotazu.
S pozdravem
Michal Zídek
Odpovědět
doplnění informace
Zákon č. 312/2002 Sb. v ustanovení § 33 odst. 1 zprošťuje povinnosti
prokázání ZOZ úředníka, kterému bylo vydáno na jeho žádost osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34 tohoto zákona. Jedná se o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného úředníkem v jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním předpisem, nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání se žádá, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona nebo jeho části.
V tomto případě územní samosprávný celek není oprávněn požadovat, aby
se takový úředník podrobil ověření ZOZ zkouškou, nebo požadovat na Institutu pro místní správu Praha, aby provedl zkoušku k ověření ZOZ takového úředníka, jestliže zákon úředníkům tak takovou povinnost neukládá.
Odpovědět
doplnění č. 2
Je ústavně zaručeno, že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
(čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, resp. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).“.

Tazatelka může odkázat zaměstnavatele na webové stránky odboru dozoru a kontroly: www.mvcr.cz/odk.

Tazatelka nebo její zaměstnavatel se mohou obrátit přímo na adresu odboru dozoru a kontroly veřejné správy:
odbordk@mvcr.cz
Odpovědět
Rovnocennost vzdělání
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li je možnost uznání obecné nebo zvláštní části, potažmo obou dvou, v případě, že mám vystudovaný obor: sociální patologie a prevence, program: specializace v pedagogice na fakultě veřejných politik v Opavě, státní závěrečnou zkoušku jsem vykonávala z pedagogiky vč. speciální pedagogiky, psychologie, sociální patologie a prevence, sociální práce a sociální politiky.

Když jsem se dívala na vyhlášku ze dne 22.1.2016 o uznání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dočetla jsem se, že je nově vkládán oddíl pro obecnou část : Sociální politika a sociální práce a pro zvláštní část pro správní činnost v sociálních službách rovněž sociální politika a sociální práce i samotná sociální práce. Nevím však, zda-li je uznán pouze obor nebo stačí z tohoto tématu vykonaná SZZ.
Děkuji.
S pozdravem, Fojtíková.
Odpovědět
Re: Rovnocennost vzdělání
Dobrý den, s dotazy na uznání rovnocennosti vzdělání se obracejte, prosím, na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Děkujeme za pochopení.

Nat. F. 22.8.2016 09:23 »
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li je možnost uznání obecné nebo zvláštní části, potažmo obou dvou, v případě, že mám vystudovaný obor: sociální patologie a prevence, program: specializace v pedagogice na fakultě veřejných politik v Opavě, státní závěrečnou zkoušku jsem vykonávala z pedagogiky vč. speciální pedagogiky, psychologie, sociální patologie a prevence, sociální práce a sociální politiky.

Když jsem se dívala na vyhlášku ze dne 22.1.2016 o uznání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, dočetla jsem se, že je nově vkládán oddíl pro obecnou část : Sociální politika a sociální práce a pro zvláštní část pro správní činnost v sociálních službách rovněž sociální politika a sociální práce i samotná sociální práce. Nevím však, zda-li je uznán pouze obor nebo stačí z tohoto tématu vykonaná SZZ.
Děkuji.
S pozdravem, Fojtíková.
Odpovědět
Rovnocennost vzdělání
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možnost žádat o Rovnocennost vzdělání při vystudovanem bakalarskě oboru Politologie - Společenské vědy - kdy v rámci tohoto oboru mám vykonanou zkoušku u veřejné správy, ekonomiky, státní správa a samospráva,...
Děkuji
Hrubá Eliška
Odpovědět
Rovnocennost vzdělání
Dobrý den, uznání rovnocennosti vzdělání je v kompetenci ministerstva vnitra, Institut do této agendy nezasahuje. Prosím, směřujte svůj dotaz odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání MV ČR.
Odpovědět

Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.
Povolené formátování:
[b] a [/b] - tučný text
[i] a [/i] - kurzíva
[u] a [/u] - podtržení
[url] a [/url] nebo [url=]popis odkazu[/url] - hypertextový odkaz
[quote] a [/quote] - citace (většinou z předchozího příspěvku)
[code] a [/code] - neproporcionální písmo

Sečtěte a zaokrouhlete (25.8 + 22.5) *

Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zpět na seznam témat

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (11.4 + 19.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru