Rovnocennost vzdělání
Dobrý den, uznání rovnocennosti vzdělání je v kompetenci ministerstva vnitra, Institut do této agendy nezasahuje. Prosím, směřujte svůj dotaz odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání MV ČR.