Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Časté dotazy » Nejčastější dotazy (FAQ) » zvláštní odborná způsobilost

zvláštní odborná způsobilost

zvláštní odborná způsobilost
Žádám o sdělení, zda když již mám zvláštní odbornou způsobilost na dávky SSP a nyní bych potřebovala zvláštní odbornou způsobilost při správě daní a poplatků, musím ji dělat celou, nebo státčí pouze správa dní a poplatků? Děkuji
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost - odpověď
Dobrý den, u druhé a další ZOZ vykonáváte pouze zvláštní část. Skutečnost, že se jedná o další ZOZ vyznačí úřad na přihlášce.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,
mám možnost zúčastnit se výběrového řízení na Matrikářku + evidenci obyvatel, prosím tedy o sdělení, zda když jsem v roce 2001 absolvovala ZOZ na živnostenské podnikání, čili mám ZOZ na úseku živnostenského podnikání, které se skládalo z obecné a zvláštní části a nyní bych si chtěla vykonat ZOZ na evidenci obyvatel, chápu správně, že mi stačí jen ta odborná část? Pak mám osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení – to jsem dělala v roce 2006 na Městském úřadu v Kyjově. Jednodušeji můj dotaz tedy zní - stačí si k tomuto pracovnímu postu dodělat ZOZ na Evidenci obyvatel? Podotýkám, že občanské průkazy a cestovní pasy se v u nás nevydávají, nicméně jsou obsaženy právě v této ZOZ, což je pro mě už smůla...
Děkuji za obratný dotaz, zdraví D.
Odpovědět
Re: zvláštní odborná způsobilost
Dasava 23.9.2016 12:49 »
Dobrý den,
mám možnost zúčastnit se výběrového řízení na Matrikářku + evidenci obyvatel, prosím tedy o sdělení, zda když jsem v roce 2001 absolvovala ZOZ na živnostenské podnikání, čili mám ZOZ na úseku živnostenského podnikání, které se skládalo z obecné a zvláštní části a nyní bych si chtěla vykonat ZOZ na evidenci obyvatel, chápu správně, že mi stačí jen ta odborná část? Pak mám osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení – to jsem dělala v roce 2006 na Městském úřadu v Kyjově. Jednodušeji můj dotaz tedy zní - stačí si k tomuto pracovnímu postu dodělat ZOZ na Evidenci obyvatel? Podotýkám, že občanské průkazy a cestovní pasy se v u nás nevydávají, nicméně jsou obsaženy právě v této ZOZ, což je pro mě už smůla...
Děkuji za obratný dotaz, zdraví D.
Dobrý den,
na dotazy ohledně druhé a další ZOZ, stejně jako o povinnosti absolvovat určitou ZOZ jsme už několikrát odpovídali. U druhé a další ZOZ vykonává úředník pouze zvláštní část. O tom, zda musí ZOZ absolvovat a pro kterou správní činnost rozhoduje vedoucí úřadu na základě konkrétní pracovní náplně úředníka.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost - přestupky
Vážení,
žádám o zodpovězení dotazu, koho se přesně týká ZOS ohledně přestupků (u mě doprava) vzhledem k novele v roce 2017. Ptám se na praxi, věk či dobu na vykonání zkoušky?
Děkuji Alena Stejskalová
Odpovědět
Re: zvláštní odborná způsobilost - přestupky
Dobrý den, o tom, zda musíte absolvovat zvláštní odbornou způsobilost a pro kterou správní činnost rozhoduje vedoucí úřadu na základě konkrétní pracovní náplně úředníka. Obecně lze odpovědět, že na vykonání zkoušky má úředník 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Věk nebo dosažená praxe nemají vliv.

]
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost - přestupky
Dobrý den, měla bych dotaz ke zvlášní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých
zákonů a zkoušce odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, resp. přechodného ustanovení § 112 téhož zákona, týkající se kvalifikačních předpokladů na oprávněnou úřední osobu projednávající přestupky.
Pracuji 15 let na živnostenském úřadě, kde projednáváme a rozhodujeme pouze přestupky, jejichž skutkové podstaty jsou uvedeny v živnostenském zákoně. V těchto řízeních postupujeme podle nynějšího přestupkového zákona.
Zkoušku odborné způsilosti pro správní činnost: Při správě živnostenského podnikání" jsem absolvovala v roce 2004 (zkouška se skládala z obecné a zvláštní části). Následně jsem vystudovala bakalářské studium se specializací Právo v podnikání.
Můj dotaz zní: Abych mohla nadále vykonávat výše popsanou činnost, budu muset po uplynutí přechodného období, tj. po 31.12.2022 (v té době mi bude 47 let) absolvovat jak zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 zaměřenou na zvláštní část - přestupky a dále zkoušku dle zákona č. 250/2016 Sb. skládající se ze znalostí organizace a činnosti veřejné správy a dále právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek?
Předem Vám děkuji za zodpovězení dotazu a jsem s pozdravem
H. Peterková
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,
zákon č. 250/2016 Sb., je v kompetenci odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR. Prosím, svůj dotaz směřujte tomuto odboru.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je zkouška ZOZ pro mě povinná, jsem na MČ zaměstnána jako účetní a zpracovávám i rozpočet. Mám 25let praxi jako účetní a mé dosažené vzdělání je maturita z ekonomiky. Žádné správní činnosti nevykonávám.

Děkuji za odpověď
Blažková Věra
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den, tento dotaz jsme na stránkách fóra zodpovídali už mnohokrát. Rozhodnout o tom, zda a jakou ZOZ musíte absolvovat, je v kompetenci vedoucího úřadu. Rozhodne podle konkrétní náplně Vaší práce.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost - platové zařazení
Dobrý den,
máme dotaz zda lze pracovníky, kteří vykonávají přestupková řízení zařadit do vyšší platové
třídy, než jsou v současné době zařazeni. ( splňují potřebné podmínky pro výkon této činnosti)

Děkujeme

Elísková Taťána
Kučerová Jaroslava
Odpovědět
Re: zvláštní odborná způsobilost - platové zařazení
Dobrý den, Váš dotaz je zcela mimo kompetenci Institutu pro veřejnou správu Praha. Děkujeme za pochopení.


Taťána Elísková 14.8.2017 15:55 »
Dobrý den,
máme dotaz zda lze pracovníky, kteří vykonávají přestupková řízení zařadit do vyšší platové
třídy, než jsou v současné době zařazeni. ( splňují potřebné podmínky pro výkon této činnosti)

Děkujeme

Elísková Taťána
Kučerová Jaroslava
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,
je nutné, aby měl zaměstnanec ZOZ (o sociálních službách) pokud by rozhodoval v rámci správního řízení o vydání parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou? V současné době nemá zaměstnanec žádnou ZOZ. Děkuji za odpověď
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,

letos budu vykonávat ZOZ z oblasti přestupků v dopravě. Chtěla bych se zeptat, zda se mě ve zvláštní části zkoušky týkají otázky, které najdu na hlavní stránce pod záložkou Zkouška dle zák. 250/2016 Sb. nebo zda se mě týkají otázky ZOZ BPSP, které najdu na: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ BPSP.

Děkuji.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den, pokud budete přihlášena na ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně jiných zákonů v platném znění, týkají se Vás otázky ZOZ. Seznam zkušebních otázek dostanete spolu se sdělením termínu zkoušky.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,

do února 2018 musím vykonat zkoušku ZOZ. Pokud budu přihlášena na zkoušku, dostanu termín jen zkoušky nebo automaticky i týdenní školení v Benešově. Jedná se mi o to, zda se musím zvlášť přihlásit na školení před vykonáním zkoušky, nebo je toto jeho součástí?

Děkuji za informaci.
Odpovědět
Re: zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den, pokud Vás úřad přihlásí i k přípravě na zkoušku u Institutu, zařadíme Vás do termínu navazujícího na termín zkoušky. Úřad při vyplňování přihlášky už označuje, zda Vás přihlašuje jenom na zkoušku nebo i na přípravu.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den.
V roce 2009 jsem vykonala zkoušku ZOZ při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nyní mě čeká vykonání zkoušky ZOZ pro správní činnost v "sociálních službách". Pochopila jsem správně, že budu vykonávat zkoušky pouze ze zvláštní části a obecnou část již vykonávat nemusím?
Děkuji za odpověď.
Odpovědět
Re: zvláštní odborná způsobilost
Eva Knotková 8.11.2017 21:55 »
Dobrý den.
V roce 2009 jsem vykonala zkoušku ZOZ při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nyní mě čeká vykonání zkoušky ZOZ pro správní činnost v "sociálních službách". Pochopila jsem správně, že budu vykonávat zkoušky pouze ze zvláštní části a obecnou část již vykonávat nemusím?
Děkuji za odpověď.
Ano, u druhé a další ZOZ vykonáváte pouze zvláštní část zkoušky.
Odpovědět
zvláštní odborná způsobilost
Dobrý den,

je platná obecná část zkoušky ZOZ při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pokud tato ZOZ byla již zrušena?
Lze tuto obecnou část zkoušky brát jako platnou při vykonávání další ZOZ?
Děkuji za informaci.
Odpovědět

Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.
Povolené formátování:
[b] a [/b] - tučný text
[i] a [/i] - kurzíva
[u] a [/u] - podtržení
[url] a [/url] nebo [url=]popis odkazu[/url] - hypertextový odkaz
[quote] a [/quote] - citace (většinou z předchozího příspěvku)
[code] a [/code] - neproporcionální písmo

Sečtěte a zaokrouhlete (11.9 + 40.5) *

Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zpět na seznam témat

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.6 + 23.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru