zvláštní odborná způsobilost - platové zařazení
Dobrý den,
máme dotaz zda lze pracovníky, kteří vykonávají přestupková řízení zařadit do vyšší platové
třídy, než jsou v současné době zařazeni. ( splňují potřebné podmínky pro výkon této činnosti)

Děkujeme

Elísková Taťána
Kučerová Jaroslava