zvláštní odborná způsobilost
Žádám o sdělení, zda když již mám zvláštní odbornou způsobilost na dávky SSP a nyní bych potřebovala zvláštní odbornou způsobilost při správě daní a poplatků, musím ji dělat celou, nebo státčí pouze správa dní a poplatků? Děkuji