Průběžné vzdělávání
Dobrý den,
dle výkladu zákona č. 312/2002 Sb., obsah plánu vzdělávání je plně v kompetenci úřadu a závisí na konkrétních podmínkách a okolnostech týkajících se jednotlivého úředníka. Pokud má úředník zákonem stanovenou povinnost prokázat vstupní vzdělávání nebo zvláštní odbornou způsobilost ve lhůtě stanovené zákonem, územní samosprávný celek musí zařadit do plánu vzdělávání úředníka příslušný vzdělávací program tak, aby úředník mohl požadované prohlubování kvalifikace v požadované lhůtě splnit.