Re: Správní řád pro oprávněné úřední osoby
Dobrý den, tento kurz v letošním roce zařazovat nebudeme. Ale v nabídce na druhé pololetí 2017 máme jiné kurzy průběžného vzdělávání věnované aplikaci správního řádu:

1. Správní řád ve věcech státní služby - JUDr. Simeona Zikmundová, 25. 10. 2017 Praha
2. Správní řízení v praxi – Opravné prostředky - JUDr. Milan Cigánek 31. 10. 2017 Praha,
3. Správní řízení v praxi – Nesprávné postupy v řízení - jejich důsledky a náprava, JUDr. Milan Cigánek, 13. 11. 2017 Ústí nad Labem
4. Kontrola a správní řízení navazující na kontrolu - JUDr. Eva Šarapatková, 11. 12. 2017 Praha
5. Správní řízení v praxi – Řádné procesní postupy - JUDr. Eva Šarapatková, 12. 12. 2017 Ústí nad Labem