Absolvování pouze obecné části ZOZ
Dobrý den, obecnou část ZOZ podle § 21, odst. 7 absolvuje pouze vedoucí úřadu. Pro úředníky a vedoucí úředníky se ZOZ skládá z obecné a zvláštní části.