Absolvovní ZOZ
Dobrý den,
chci se informovat, jak máme s kolegyní postupovat v případě, že jsme byli vedením našeho úřadu přihlášené na ZOZ - obecná část a část zvláštní i přesto, že obě splňujeme požadavky o uznání zvláštní části sociálně-právní ochran dětí.
Ministerstvem vnitra jsme byly vyzvány o zaslání diplomu a dodatku k diplomu, kde je jasně uvedeno, že mám absolvováno navazující magisterské studium N6731 Sociální politika a sociální práce, Sociální práce s poradenským zaměřením. Ministerstvo vnitra se k tomuto vyjádřilo negativně.
Kolegyně v červnu t.r. úspěšně absolvovala navazující magisterské studium N6731 Sociální politika a sociální práce - sociální práce (jednooborové). Oba studijní programy se nacházejí ve vyhlášce Zákona č. 304/2012.
Máme tedy povinnost účastnit se ZOZ - zvláštní části, když obě splňujeme požadavky na vzdělání dle vyhlášky?
Děkuji za odpověď.