Absolvování ZOZ
Dobrý den,
pro uznání rovnocennosti vzdělání dle § 33 zákona č. 312/2002 Sb., je třeba, aby odpovídaly KKOV, studijní program a obor, jak jsou uvedeny v prováděcím předpisu. Agendu uznávání rovnocennosti vzdělání vede Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, proto je nutné případně nejasnosti konzultovat s odpovědnými pracovníky MV.