odpověď Ing. Ctiborovi
Dobrý den, pane inženýre. V žádné z nabízených odpovědí u této testové úlohy není obsaženo slovo „pouze“. Autorka testu se zde ptá, která z uvedených tří variant odpovědí je správná (nevyžaduje však odpověď vyčerpávající, tedy úplný výčet). Je to podobné, jako v následujícím případě: Ovoce je: a) hruška; b) zelí; c) kedlubna. Správná odpověď je hruška, i když známe ještě další druhy ovoce. Odpověď a) v naší úloze sice nevyjmenovává všechny osoby, které mají příslušné oprávnění, ale přesně definuje jednu z osob, která toto právo má. Proto je odpověď a) správná. V odpovědích b) a c) chybí věk 18 let, který je pro možnost uplatnění práv občanů obce podstatný. Proto jsou tyto odpovědi nesprávné.
S pozdravem Michal Zídek