odpověď pro paní Cachovou
Dobrý den, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě daní a poplatků budou od 21. června 2010 probíhat podle nového souboru zkušebních otázek (v souvislosti s postupným přechodem na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád). Nový soubor zkušebních otázek bude zveřejněn na našich webových stránkách na adrese http://www.institutpraha.cz/zoz-zvlastni-cast, a to neprodleně poté, co ho Institut pro místní správu Praha obdrží od Ministerstva financí. Sledujte prosím naše webové stránky www.institutpraha.cz, kde na tuto skutečnost v rubrice „Aktuality“ upozorníme. S pozdravem Michal Zídek