Odpověď pro paní Dagmar část I
Dobrý den. Ověření zvláštní odborné způsobilosti se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V §21 tohoto zákona je uvedeno, že zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti by měla být vykonána do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnímu celku, nebo ode dne, kdy úředník začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Dále je zde v odstavci 5 uvedeno, že územní samosprávný celek je povinen přihlásit úředníka k vykonání zkoušky do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka, nebo do 3 měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat příslušnou správní činnost. Z § 28 (Počítání lhůt) vyplývá, že ukončení pracovního poměru a jeho opětovné uzavření nemá za následek nový běh lhůt. Znamená to tedy, že lhůta pro složení zkoušky ZOZ Vám běží již od února (v případě, že vykonáváte činnost, pro kterou je prokázání ZOZ požadováno). V případě dalších nejasností v této věci doporučujeme obrátit se na Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, do jehož gesce tyto záležitosti spadají.