Odpověď pro paní Dagmar část II
Co se týká ověření ZOZ, prezenční kurzy přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti Institut pro místní správu Praha realizuje skutečně výhradně ve svém vzdělávacím středisku v Benešově, kde nabízí možnost ubytování a stravování. Lze však také dohodnout docházkovou formu účasti na těchto kurzech. Pro přípravu na obecnou část zkoušky ZOZ Vám můžeme nabídnout eLearningový program.