Fakturace
Dobrý den, je možné fakturovat zvlášť přípravu na ZOZ a zvlášť samostatnou zkoušku?
Jde o modelovou situaci, kdy příprava by byla hrazena z projektu a složení vlastní zkoušky z rozpočtu vysílající organizace.