KÚ KHK - ODSH
Prosím o odkaz na odbornou literaturu k ust. § 57 odst.1 zákona o přestupcích stran podmínek společného řízení; jde o závaznost právního názoru : ,,Společné jednání přestupků téhož pachatele při- chází v úvahu jen u těch přestupků , o nichž nebylo ještě zahájeno řízení o přestupku;\" z publikace \"Přestupkové řízení\" Linde Praha 2008, Doc.JUDr.Zdeněk Červený a kol. str. 130.
KS H.Králové slučuje věc v odvolacím řízení s řízením o jíném přestupku zahájeném po vrácení věci k novému projednání.
Děkuji za brzkou odpověď.