Odpověď
Vážený pane Nováku, vzhledem k tomu, že Institut pro místní správu Praha není oprávněn vydávat v této oblasti závazná vyjádření, dovolujeme si Vás odkázat na příslušný odbor Ministerstva vnitra ČR.
Kontaktní údaje:
Odbor všeobecné správy MV ČR
ředitel: JUDr. Václav Henych
zástupce ředitele: JUDr. Myron Zajonc
telefon na sekretariát: 974 816 461 nebo 224 223 643
e-mail: ovs@mvcr.cz