Kvalifikace sociálního pracovníka obce
Dobrý den,
Váš dotaz jsme předali odbornému garantovi ZOZ v sociálních službách, po obdržení odpovědi Vás budeme informovat.