Limit
Dobrý den,
v případě, že úředník vykonává více správních činností, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro každou jím vykonávanou správní činnost. U druhého a dalšího ověření vykonává už pouze zvláštní část. V obcích, kde nejsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu nebo kde není zřízený pověřený obecní úřad, je úředník povinen prokázat ZOZ jen pro jednu správní činnost, kterou určí vedoucí úřadu.