odpověď pro paní Věru Z.
Dobrý den, v případě neúspěšného složení řádného termínu zkoušky je opakovaná zkouška zpoplatněna, a to ve výši 2 000 Kč. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v den konání zkoušky na místě před jejím zahájením. Informace o platbě naleznete také ve Sdělení o termínu opakované zkoušky. S pozdravem Michal Zídek