NOZ a daňový řád
Dochází v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku ke změnám v obsahu zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správě daní a poplatků?