Odpověď pro paní Staňkovou
Vážená paní Staňková,

díky za otázku, těší nás, že tuto otázku neřeší jen Institut, ale že je to předmětem diskuzí i na úřadech… Předně, oblast úrovně oblékání není řešena ani zákonem, ani jiným nařízení. A platí to pro členy zkušebních komisí i zkoušené úředníky. Ale kromě formálních zákonů máme i jisté zákony společenského jednání a vystupování. Významnost a důležitost okamžiku složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti je přece jen velmi rozdílná oproti účasti na školeních a jiných vzdělávacích kurzech. Proto se předpokládá – a členové zkušebních komisí jdou v tomto napřed a úředníkům vzorem – že úředníci budou oblečeni důstojně, tak jak se při podobných formálních událostech očekává. Mimo jiné je třeba mít na paměti, že zkoušený úředník vystupuje před zkušební komisí komplexně. Důstojné oblečení může podtrhnout skutečnost, že zkoušku nebere na lehkou váhu, ale že jak k ní, tak i ke zkušební komisi, přistupuje se zdravým respektem.

Aleš Svoboda
Institut pro veřejnou správu Praha