Oblečení ke zkoušce
K otázkám etikety Institut pořádá také několikrát ročně kurzy a ojedinělou příležitostí je i možnost navštívit seminář o společenském chování, vedený lektory L. Špačkem a P. Studenovským, který se uskuteční 6.10.2011 ve VSB.