MmÚ
a co když zaměstnanec onemocní např.5 dnů před posledním možným termínem (18ti měsíců) k prokázání ZOZ.Z důvodu pracovní neschopnosti se lhůta prodlouží o tuto dobu.Např.30.8.je poslední termín a 25.8.nastane pracovní neschopnost, která stále trvá.Započítává se pouze doba nemoci od 25.-30.=6dnů.Těchto 6 dnů se uplatňuje až po skončení pracovní neschopnosti? Nebo se pouze prodlouží lhůta i v době prac.neschopnosti na 6.9. a to,že zaměstnanec je v pracovní neschopnosti stále již nemá vliv pro další odklad termínu,protože nemoc trvala během 18ti měsíců pouze 6 dnů.Děkuji