Odklad ZOZ
Dobrý den, podle § 28 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, se doba pracovní nemoci do lhůty nezapočítává, tedy po tuto dobu neběží a pokračuje po ukončení neschopnosti. Vysvětlení s příkladem můžete nalézt v metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků vydaných MV ČR. Materiál je k dispozici na webu ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodika-312-web-pdf.aspx