Opakovaná zkouška
Dobrý den,
při stanovení náhradního termínu opakované zkoušky po omluvě se vychází z naplánovaného harmonogramu vzdělávacích akcí. Bez znalosti, o kterou konkrétní ZOZ se jedná, Vám nemohu sdělit, jaké další termíny opakované zkoušky přicházejí v úvahu. Samozřejmě záleží i na Vašem zdravotním stavu. Pokud by se jednalo o dlouhodobou pracovní neschopnost, při stanovení náhradního termínu opakované zkoušky k tomu bude přihlédnuto.