opakovaná zkouška ZOZ
Dobrý den,
pravděpodobně se dotazujete na ZOZ pro správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, nebo na ZOZ pro správní činnosti v územním plánování. Obecně platí, že opakovanou zkoušku podstupuje úředník v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., tedy nejdříve po 30, nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, v níž nevyhověl. Termíny opravných zkoušek se stanovují dle termínů řádné zkoušky s ohledem na dodržení zákonného termínu. O termínu opravné zkoušky je úředník vždy informován prostřednictvím úřadu, který jej ke zkoušce odborné způsobilosti přihlásil.