odpověď pro paní Slámovou
Dobrý den, ano, je to přesně tak, jak uvádíte v dotazu. Pokud již v současné době vykonáváte nějakou správní činnost, znamená to, že jste již v minulosti zkoušku z obecné části vykonala, nebo Vám ji Ministerstvo vnitra uznalo na základě Vašeho dosaženého vzdělání v rámci uznání rovnocennosti vzdělání. Tuto skutečnost Institutu nijak nedokládáte, v přihlášce na přípravu ZOZ jen vyberete variantu, zda přípravu budete absolvovat včetně obecné části či nikoli. Záleží vždy na Vašem zaměstnavateli, na co Vás přihlásí a zodpovědnost za volbu přihlášení jen na zvláštní část také nese jen úřad, který ví a má doloženo, že jste obecnou část již absolvovala. Cena za zkoušku je pro všechny posluchače jednotná. S pozdravem Michal Zídek.