Posunutí termínu ZOZ
Dobrý den,

omluvu úředníka může podle platné právní úpravy zaslat pouze úřad, není možné, aby se úředník omlouval sám. Dle právního názoru Ministerstva vnitra č. j. MVS-695/2003 může být neúčast na již sděleném termínu přípravy a zkoušky omluvena jen v případě, že se jedná o důvody uvedené v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů nebo v případě rozhodnutí rady zastupitelstva či zastupitelstva o zajištění účasti daného úředníka na jednání samosprávných orgánů kraje či obce. V jiných případech nelze změnu termínu uskutečnit.
Je na Vašem úřadu, aby důvody omluvy posoudil a případně Vás omluvil.