Omluvy
Dobrý den,
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2, ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení přihlášky úředníkovi písemně sdělí den, místo a čas konání zkoušky. Rozhodnutím ministerstva plní tento úkol Institut. Stanovený termín je závazný a může být řádně omluven a následně změněn pouze z důvodů uvedených v Zákoníku práce. V případě zájmu ÚSC o zařazení úředníka v určitém časovém období, je potřeba tento poadavek uvést již v přihlášce. Takový požadavek není akceptován automaticky, ale je podmíněn volnou kapacitou v daném období.