přestup a správní delikty OSPOD
Dobrý den,
musí mít úředník na úseku přestupků kromě zvlášní odborné způsobilosti ze zákona č. 200/1990 Sb. i ZOZ ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně-dětí, aby mohl projednávat přestupky a správní delikty dle zákona OSPOD?