sociálně právní ochrana dětí
Dobrý den,
dva naši zaměstnanci v roce 1995, respektive v roce 1999 vykonali ZOZ na úseku sociální péče a jsou zařazeni v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a vykonávají SPOD. Splňují tito zaměstnanci vykonáním shora uvedené ZOZ podmínku, že dle standardu kvality OSPOD č. 5a, musí zaměstnanec disponovat odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany dětí?
Stejný dotaz se týká zaměstnance, který v roce 2004 vykonal ZOZ při řízení o dávkách a službách sociální péče.
Pokud splňují, prosím o zdůvodnění (uvedeme do standardu kvality).
Děkuji za odpověď
Jana Kasanová