Sociálně právní ochrana dětí
Dobrý den,
podle stanoviska vydaného MPSV:
- Zaměstnanci obcí a krajů, kteří absolvovali do vymezení nové ZOZ – sociálně-právní ochrana dětí, tj. do 21. 2. 2001 studium sociálně-právní ochrany dětí v rámci ZOZ – sociální péče (nebo kteří toto studium před vymezením nové ZOZ zahájili a přípravu ukončili až po uvedeném datu), jsou dostatečně připraveni pro práci na tomto úseku státní správy a není třeba, aby absolvovali novou přípravu a zkoušku v sociálně-právní ochraně dětí.

- K výše uvedenému je třeba podotknout, že nová ZOZ – sociálně-právní ochrana dětí reaguje nejen na novou právní úpravu, ale též na mezinárodní dokumenty, kterými je ochrana a péče o děti a rodiny s dětmi upravena, a samozřejmě je vyučována a zkoušena v takovém rozsahu, který znalosti pracovníků v této oblasti rozvíjí. Pokud vedení příslušného obecního nebo krajského úřadu dospěje k názoru, že je ve prospěch věci, aby se jeho pracovníci zdokonalovali ve specializovaných agendách, nic nebrání tomu, aby tito pracovníci byli na výuku a zkoušku přihlášeni. V takovém případě však budou skládat zkoušku již pouze ze zvláštní části ZOZ a nemusí skládat zkoušku z obecné části.

Na základě tohoto stanoviska lze dovodit, že zaměstnanci, kteří absolvovali ZOZ na úseku sociální péče v roce 1995 a 1999 nemusí skládat zkoušku ZOZ SPO. Zaměstnanec, který zkoušku ZOZ při řízení o dávkách a službách sociální péče skládal v roce 2004 si vzdělání musí doplnit složením zvláštní části zkoušky ZOZ SPO.