Storno
Dobrý den,
stornopoplatky jsou zahrnuty ve smlouvě o zajištění vzdělávací akce, kterou uzavírá Institut s úřadem. V případě změny předmětu smlouvy nebo termínu konání vzdělávací akce vyžádané objednavatelem se objednavatel zavazuje uhradit poskytovateli stornopolatek ve výši 10% ze smluvní ceny.