úřednická zkouška
Dobrý den,
rovnocennost zkoušek je uvedena v Nařízení vlády ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky. Nařízení je dostupné i na stránkách sekce pro státní službu MV Č R http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx.