Úřednická zkouška
Dobrý den, úřednická zkouška dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě nespadá do kompetence Institutu. Podrobnosti najdete ve vyhlášce ze dne 26. června 2015 o podrobnostech úřednické zkoušky.