úřednická zkouška
Dobrý den, paní Hudcová,
s dotazem k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě se, prosím, obraťte na sekci pro státní službu MV ČR, která má zákon v kompetenci. Děkuji.