Územní plánování
Dobrý den,
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů může vykonat pouze úředník územně samosprávného celku. K ověření zvláštní odborné způsobilosti přihlašuje úředníka úřad. Zákon se nevztahuje na zaměstnance územních samosprávných celků (přesná definice je uvedena v §1). Přihlásit se nemůže ani fyzická osoba.