odpověď paní Marzinyové
Dobrý den, pokud dotaz dobře chápu, pak úředník, který vykonává dvě nebo více správních činností je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro každou jím vykonávanou správní činnost. Tedy pokud nyní u Vás na úřadě jeden úředník vykonává jednu činnost a jeho pracovní náplň mu bude rozšířena o novou, pak musí sloužit zkoušku i na novou ZOZ. Pokud dojde k úplné změně pracovní činnosti, je zcela v rukou úřadu, jakou ZOZ stanoví pro novou náplň. V žádném případě výběr není na úředníkovi, ale na úřadu, který povinnosti nové pracovní nápně stanovuje. S pozdravem Michal Zídek