Odpověď paní Riedlové
Dobrý den, na základě vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, kterou je stanoveno provedení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků - vydávání rybářských lístků je náplní správní činnosti, k jejímuž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilost. Dle přílohy výše zmíněné vyhlášky dotčená činnost spadá do ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v zemědělství (ZOZ ZEM). S pozdravem Michal Zídek