odpověď pro AK
Dobrý den, úředník, který vykonává jakoukoli správní činnost, má dle § 21 odstavce 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu dané správní činnosti do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Do lhůt uvedených v § 21 se však dle § 28 odst. 1) nezapočítává doba pracovní neschopnosti, což se může týkat Vašeho kolegy, pokud kolega svou zdravotní neschopnost řádně doložil. Pokud na Vaší straně však přetrvávají pochybnosti, doporučujeme Vám věc konzultovat s Vaším personalistou či s vedoucím úřadu. S pozdravem Michal Zídek