Vyšší vzdělání
Pracuji jako sociální pracovnice na pověřeném obecním úřadě, kde vykonávám dávky hmotné nouze, sociální šetření + sociálně právní ochranu dětí Jsem narozena v roce1958 Na sociálním odboru pracuji od 1.1.2000.
Mám střední ekonomickou školu ukončenou maturitou. ZOZ jsem dělala ještě ze starého zákona o sociální potřebnosti, ne ze zákona o hmotné nouzi.
Musím mít ještě vyšší vzdělání ve smylsu titulu DiS nebo Bc., nebo mi stačí ZOZ z Benešova