Vzdělávání vedoucích úředníků
Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal na následující záležitost:

Jedná se o vzdělávání vedoucích úředníků dle § 27 zákona o úřednících, a to o zvláštní část tohoto vzdělávání. V § 27, odst. 2 zákona o úřednících se praví: \" Zvláštní část zahrnuje přehled o činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky.\" O jaký prováděcí předpis se jedná? Jedná se o vyhlášku č. 512/2002 Sb., o ZOZ? V tomto případě tedy není povinnost složit tuto zvláštní část pro úředníky vykonávající pouze samosprávné činnosti? Jedná se mi o vedoucí úředníky na odboru investic a majetku na úřadu městské části hl.m. Prahy - ti provádějí jen samosprávné činnosti. Domnívám se, že i v tomto případě by však měli vykonat zvláštní část vzdělávání vedoucích úředníků, protože dle mého názoru stejně vykonávají správní činnost, k jejichž vykonávání je třeba prokázání ZOZ, a to dle vyhl. č. 512/2002 Sb. - jedná se o činnost \"při fin. hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu - samosprávné nakládání s majetkem a vlastními finančními zdroji.\" Domníváte se, že by i v tomto případě měli zaměstnanci povinnost vykonat zvláštní část při vzdělávání vedoucích úředníků?

Také bych se rád zeptal, kdo může provádět toto vzdělávání vedoucích úředníků - pouze akreditované instituce nebo kdokoliv, event. i úřad sám?

Děkuji za Vaše odpovědi.

S pozdravem

Jiří Nováček