Vzdělávání vedoucích úředníků
Dobrý den,
zodpovězení Vašeho dotazu není v kompetenci Institutu. Stanoviska k zákonu č. 312/2002 Sb. může podal odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR. Prosím, obraťte se na ol@mvcr.cz.