zkouška ZOZ v těhotenství
Dobrý den,
úřad může svého přihlášeného úředníka ze zkoušky v odůvodněných případech omluvit, to se týká např. i pracovní neschopnosti. Do lhůt stanovených zákonem č. 312/200 Sb. pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti se podle § 28 nezapočítává doba mateřské dovolené, rodičovské dovolené,... Zkoušku, případně opravnou zkoušku byste mohla tedy vykonat po mateřské/rodičovské dovolené, za předpokladu, že bude dodržena lhůta 18 měsíců.
Institut však není oprávněn poskytovat stanoviska, Zákon o úřednících je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR. Pokud potřebujete více informací, obraťte se, prosím, na odbor legislativy MV ČR.